Καρφάκι σειράς Μ064CT 25mm

Καρφάκι σειράς Μ064CT ύψους 25χιλ. σε κουτί των 10.000 (τιμή ανά χιλιάδα)

Κουτί: 10 χιλιάδων
Κιβώτιο: 240 χιλιάδων

SKU: 1234124

Πατώντας το σύνδεσμο “Βοηθητικά Αρχεία” μπορείτε να κατεβάσετε τις φώτο του είδους σε υψηλή ανάλυση 2400x2400x75