Δίχαλα 35/18 Maestri - 1107005

Βιομηχανικά δίχαλα σειράς 35 ύψους 18χιλ.